Страница на Филип Николов
Българска архонтология
Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали. За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат история и всеки грамотен от тях знае, разказва и се гордее със своя род и език.
Паисий Хилендарски
Архонтология
Научна дисциплина, изучаваща историята на длъжностите в държавните, международните, политическите, религиозните и други обществени структури. Обект на изучаване се явява хронологията, последователните смени на лица, заемащи длъжности, техните биографии и други съответстващи данни.